Zajímavosti pro rodiče

Potřebné věci pro děti do MŠ – ZDE

Příručka pro rodiče – ZDE

Jak připravit dítě do školky – ZDE

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku – ZDE

Seznam knih k zapůjčení pro rodiče – ZDE

Jak mluvit o koronaviru s dětmi?

Jak postupovat při výskytu vší – ZDE

Jak omezovat nemocnost dětí – ZDE

Školní psycholog v MŠ Kaštánek

Informace o činnosti školního psychologa

Ve školním roce 2020/2021 spolupracuje MŠ Kaštánek se školní psycholožkou Mgr. Martinou Kolářovou.
Nabídku služeb psycholožky může využít nejen MŠ, ale také rodiče dětí. Služba je zdarma, hradí ji Město Třebíč.
Kontakt: kolarovamartina91@gmail.com, tel: 736 535 234

Další příspěvky pro rodiče: