Třída 2

Charakteristika třídy s křesťanskou výchovou

Třídní vzdělávací program této třídy je obohacen o křesťanskou výchovu. Při zápisu do MŠ mají rodiče možnost výběru zařazení do konkrétní třídy. Křesťanskou výchovu považujeme za součást rozvoje osobnosti dítěte. Snažíme se o pěstování dobrých vztahů k sobě navzájem. Učíme se toleranci vůči druhým, mít rádi druhé, i když jsou odlišní nebo handicapovaní. Vedeme děti k tomu, aby uměly samostatně řešit vzniklé problémy. Snažíme se názorně vyjádřit podstatu a průběh církevního roku oslavou církevních i tradičních svátků. Seznamujeme se s tradicemi a odkazem našich předků, a to vše formou blízkou dětskému chápání.

Každý měsíc navštěvuje naši třídu s katechezí třebíčský děkan P. Jiří Dobeš.

Naším cílem je poskytnout dětem pohodové a klidné prostředí, osvojit si základní lidské hodnoty, kterými je řízen život ve společnosti, naučit se spolupráci a rovnému přístupu ke všem lidem. 

K dalším cílům patří:

 • Rozvoj všestranné tvořivosti
 • Činnosti v přírodě
 • Ochrana životního prostředí
 • Úcta k lidovým tradicím a jejich podpora
 • Poznávání bohaté historie, kultury a umění, které jsou spjaté s naším městem
 • Rozšiřování přírodovědné gramotnosti
 • Podpora čtenářské gramotnosti a získávání informací z knih a encyklopedií
 • Podpora logického myšlení
 • Rozvoj komunikace, podpora slovní zásoby a jazykového citu
 • Logopedická prevence a intervence
 • Sport a pravidelné pohybové aktivity
 • Prevence dětských úrazů a psychopatologických jevů.
 • Dopravní výchova
 • Zařazování polytechnické výchovy
 • Zkoumání, bádání, experimenty
 • Výlety, exkurze, návštěvy divadel a kulturní vyžití

Pedagogové

 • Hana Šestáková, předškolní pedagog
 • Barbora Škarvadová DiS., předškolní pedagog

Telefon do třídy: 605 493 500