Vzdělávací nabídka

Barevný rokJaro, léto, podzim, zima
každý měsíc barva jiná
Integrovaný blok Obě třídy Třída s křesťansky zaměřenou výukou
Podzim Září Jdu do školky
Mám nové kamarády
Společně tvoříme pravidla
Jak chutná podzim
Začínáme společně
Pomáháme si
Co je správné a co špatné
Sv. Václav
Říjen Změny v přírodě
Stromy a keře
Život v lese a na poli
Počasí je na draka
Od zrníčka ke chlebu
Podzimní děkování
Společně poznáváme svět
Nejsem na světě sám
Listopad Chci být zdravý
Mých pět smyslů
Ráno, poledne, večer
Dlouhý, široký a …
Koloběh života
Sv. Martin

Přichází Advent

Zima Prosinec Mikuláš
Přicházejí po špičkách

Učíme se rozdělit
Sv. Mikuláš
Obdarovávání
Leden Tři králové
Jak běží čas
Dopravní prostředky
Co vypráví semafor
Tři králové
Modlitba
Cesty a křižovatky – Desatero

Únor Sportujeme
Padá sníh
Řemesla
Co se z čeho vyrábí
Hromnice
Předsevzetí
Popeleční středa
Postní doba
Jaro Březen Masopust
Svět pohádek
Rádi čteme
Příchod jara
Masopust
Co dělá člověka člověkem
Kříž vypravuje

Duben Půjdu k zápisu
Malujeme vajíčka
Planeta Země
Cesty tam a zpět
Svátky nového života
Chci dělat radost
Nenápadná krása
Hřej, sluníčko, hřej
Květen Všechno kvete
Moje maminka
Na našem dvoře
Zvířata v ZOO
Maminka
Naše rodina
Děkujeme za rodiče

Léto Červen Školka plná zábavy
Můj domov
Od pramínku k moři
Těšíme se na prázdniny
Umíme se radovat
Požehnání na cestu

Červenec
a Srpen
Cestujeme, poznáváme Hrajeme si spolu

Další aktivity a možnosti vzdělávání ve školce

Plavání

Cíl výuky: seznámit děti hravou formou s vodním prostředím (potápění, dýchání do vody, splývání v obou polohách, procvičování určitých prvků plavecké dovednosti).
Výuka probíhá v prostorách plaveckého areálu Laguna.
Povedou ji profesionální učitelé plavání s použitím nejnovější metodiky a moderních vyučovacích pomůcek.
Výuka proběhne v případě dostatečného počtu přihlášených dětí – min. 22 dětí ve věku 5-6 let.

Keramika

Cíl výuky: seznámit děti s keramickou hlínou, jednoduchými technikami, vést ke tvořivosti a radosti z hotových výrobků.
Kroužek keramiky probíhá v prostorách ZŠ T. G. Masaryka pod vedením učitelky MŠ a vychovatelky školní družiny. Je určen pro menší skupinu předškolních dětí, probíhá podle domluvy a kapacitních možností ZŠ.

Cvičení v tělocvičně

Cíl výuky: rozvíjet pohybové dovednosti a schopnosti, procvičovat správné držení těla.
V zimních měsících cvičíme v tělocvičně ZŠ T. G. Masaryka v Třebíči na nářadí a s náčiním. Využíváme volné kapacity tělocvičny, kdy se děti ZŠ místo cvičení účastní plaveckého výcviku.