Zápis k prázdninové docházce do MŠ Kaštánek, Gorazdovo nám. 462 Třebíč se uskuteční

v měsíci červnu.

Vážení rodiče,

v době hlavních prázdnin je možno využít přijetí do MŠ níže uvedených, které nabízejí provoz v termínech, kdy je domovská MŠ uzavřena.

Rodiče si stáhnou žádost k prázdninovému provozu, která je k dispozici na webových stránkách školy a zašlou emailem na adresu mskastanek@gmail.com nebo datovou schránkou nebo si domluví jiný způsob doručení s ředitelkou školy. Pro zápis je důležitá kopie Evidenčního listu dítěte. Kopii si rodiče vyžádají ve své MŠ. Pokud Evidenční list neobsahuje potvrzení o očkování, dostanou také kopii Žádosti. Při přijetí budeme vybírat celkovou zálohu za školné a stravné.

Termíny pro přijímání dětí:

MŠ Kaštánek Třebíč
MŠ Třebíč DemlovaShodně jako MŠ Kaštánek
MŠ ČtyřlístekShodně jako MŠ Kaštánek

Provozy MŠ:
MŠ Demlova TřebíčProvoz: 8. 7. – 28. 7. 2024
MŠ Kaštánek TřebíčProvoz: 29. 7. – 11. 8. 2024
MŠ Čtyřlístek TřebíčProvoz: 12. 8. – 25. 8. 2024

POZOR! Je nutno dodržet stanovený termín. Pokud se vám termín z jakéhokoliv důvodu nehodí, kontaktujte, prosím, ředitelku školy s předstihem a domluvte se s ní na náhradním řešení.

Rodiče by měli využívat pouze stanovené a výše uvedené MŠ. Děkujeme za spolupráci.

Žádost o prázdninovou docházku – ZDE