Zápis k prázdninové docházce do MŠ Kaštánek, Gorazdovo nám. 462 Třebíč byl ukončen.

Provoz mateřských škol v době letních prázdnin.

MŠ Demlova TřebíčProvoz: 8. 7. – 28. 7. 2024
MŠ Kaštánek TřebíčProvoz: 29. 7. – 11. 8. 2024
MŠ Čtyřlístek TřebíčProvoz: 12. 8. – 25. 8. 2024

Rodiče si stáhnou žádost k prázdninovému provozu, která je k dispozici níže a zašlou emailem na adresu mskastanek@gmail.com nebo datovou schránkou nebo si domluví jiný způsob doručení s ředitelkou školy. Pro zápis je důležitá kopie Evidenčního listu dítěte. Kopii si rodiče vyžádají ve své MŠ. Pokud Evidenční list neobsahuje potvrzení o očkování, dostanou také kopii Žádosti. Při přijetí budeme vybírat zálohu za školné a stravné ve výši 400 Kč.

Žádost o prázdninovou docházku – https://mskastanek.eu/wp-content/uploads/2024/05/Zadost-o-prijeti-k-Pp.rtf

POZOR! Je nutno dodržet stanovený termín. Pokud se vám termín z jakéhokoliv důvodu nehodí, kontaktujte, prosím, ředitelku školy s předstihem a domluvte se s ní na náhradním řešení.

Rodiče by měli využívat pouze stanovené a výše uvedené MŠ. Děkujeme za spolupráci.