Průběh dne

6.30 – 8.45
8.45 – 9.15
9.15 – 9.30
9.45 – 11.30
11.30 – 12:15
12.30 – 14.00
14.15 – 16.00

hry, zájmové, pohybové a řízené činnosti
přesnídávka, hygiena
vzdělávací aktivity, oblékání pro pobyt venku
pobyt venku
oběd
odpočinek dle individuálních potřeb dětí
svačina, hry, zájmové, pohybové a řízené činnosti

Průběh dne je přizpůsoben aktuálním podmínkám.