V případě, že nemáte možnost přístupu k el. přihlášce:

  • Vyzvednutí v mateřské škole, po telefonické domluvě na tel: 603 286 730. Vezměte s sebou svůj občanský průkaz a kartičku pojišťovny dítěte.
  • Na odboru školství a kultury Městského úřadu v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, budova B, 2. patro

Sběr žádostí (možné způsoby): 6. 5. 2024 – 7. 5. 2024      

  • osobním podáním v mateřské škole v uvedené dny v době od 9 do 15 hodin nebo po tel. domluvě na tel. 603 286 730
  • datovou schránkou (t8dksnv)
  • emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou

V tomto termínu zákonný zástupce dítěte doručí do mateřské školy:

  • vytištěnou a podepsanou žádost (s vyplněným číselným identifikátorem  uvedeným v pravém horním rohu) včetně potvrzení praktického dětského lékaře
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce.

Vyhodnocování žádostí: do 30 dnů od zápisu

Zveřejnění výsledků zápisu: seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn v chodbě MŠ a na webu mateřské školy.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude předáno  do vlastních rukou zákonného zástupce po výzvě k vyzvednutí (emailem nebo telefonicky).

V případě jakýchkoli dotazů je možno se obrátit na ředitelku MŠ.