NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Vydávání žádostí (možné způsoby): 01.04.2022 – 04.05.2022

1.   Elektronické vydání žádosti na internetové adrese – https://zapisms.trebic.cz

V krajním případě:

2.   Vyzvednutí v mateřské škole, po telefonické domluvě na tel: 603 286 730, v době od

      9 do 13 hodin. Vezměte s sebou svůj občanský průkaz a kartičku pojišťovny dítěte.

Sběr žádostí (možné způsoby): 3. 5. 2022 – 4. 5. 2022      

  • datovou schránkou (t8dksnv)
  • emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou
  • osobním podáním v mateřské škole v uvedené dny v době od 9 do 13 hodin nebo po tel. domluvě na tel: 603 286 730

V tomto termínu zákonný zástupce dítěte doručí do mateřské školy:

  • vytištěnou a podepsanou žádost (s vyplněným číselným identifikátorem  uvedeným v horním rohu) včetně potvrzení praktického dětského lékaře
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce.

Vyhodnocování žádostí: do 30 dnů od zápisu

Zveřejnění výsledků zápisu: seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn v chodbě MŠ a na webu mateřské školy.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude předáno  do vlastních rukou zákonného zástupce po výzvě k vyzvednutí (emailem nebo telefonicky).

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je doporučeno sledovat případné změny.

V případě jakýchkoli dotazů je možno se obrátit na ředitelku MŠ.

Zápis do MŠ Kaštánek pro cizince s dočasnou ochranou v ČR

NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Zápis proběhne ve dnech 16. a 17. června 2022 dle individuální domluvy na tel: 603 286 730,  v době od 9 do 13 hodin.

Žádost do MŠ pro cizince s dočasnou ochranou ČR – ZDE