Stravování

Cena stravného od 1. 9. 2021:
– děti 3-6 let: přesnídávka + oběd + svačina = 37 Kč
– děti 7 let: přesnídávka + oběd + svačina = 41 Kč

Stravné se platí z účtu.

Číslo účtu MŠ Kaštánek: 19-7758570287/0100 (KB Třebíč)

Po nástupu dítěte do MŠ rodiče přinesou co nejdříve z peněžního ústavu potvrzení o svolení k inkasu k placení stravného a úplaty.
Platby budou inkasovány z účtu vždy do 18. dne v měsíci za předchozí měsíc.

Odhlašovat stravné nebo přihlašovat stravné po nemoci dítěte je třeba telefonicky nebo osobně den předem nejpozději do 14.00 hodin, v pondělí ráno též do 8.00 hodin.

Kontakt do kuchyně

Odhlášení/přihlášení stravy lze uskutečnit přes SMS nebo telefonicky.

Nové číslo: 604 265 515