Stravování

Cena stravného od 1. 9. 2022:
– děti 3-6 let: přesnídávka + oběd + svačina = 42
– děti 7 let: přesnídávka + oběd + svačina = 46 Kč

Stravné se platí z účtu.

Číslo účtu MŠ Kaštánek: 19-7758570287/0100 (KB Třebíč)


Platby budou inkasovány z účtu vždy do 18. dne v měsíci za předchozí měsíc.

Kontakt do kuchyně

Odhlášení/přihlášení stravy lze uskutečnit přes SMS nebo telefonicky do 7.30 hod. v den nepřítomnosti.

Plánovaná nepřítomnost na následující den do 14.00.

Nové číslo: 604 265 515