Začátek školního roku

Základní informace pro rodiče, které Vám mohou pomoci při nástupu dítěte do mateřské školy.

Na základě aktuálních nařízení Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy platí v mateřské škole od 1.9.2021 do odvolání tato nařízení:

  • Respirátory jsou v mateřské škole povinné pouze pro rodiče a osoby, které MŠ navštíví. Děti a pedagogičtí zaměstnanci jsou od tohoto nařízení osvobozeni. Prosíme o dodržování.
  • Testování dětí NEBUDE v mateřské škole prováděno.

Děti budou potřebovat podepsané přezůvky s pevnou patou, oblečení do třídy i na ven, náhradní oblečení pro případ nějaké nehody, v případě, že budete spávat, také pyžamo.Každé dítě si přinese svůj podepsaný hrneček pro pitný režim. Zvolený materiál necháme na vás. Vlastní hrneček nám umožní lepší kontrolu dodržování pitného režimu během celého dne a děti budou mít radost, že mají ve školce něco svého (stačí přinést do poloviny září).
Pro vytvoření portfolií budeme potřebovat pákový šanon s pevnými deskami A4, vel. 7 cm. Prodává např. KIK, PEPCO, Action, papírnictví. Každé dítě si sem bude zakládat své výtvory, pracovní listy, fotky apod. Při odchodu do ZŠ si děti šanon odnesou se všemi výtvory (stačí přinést do poloviny září).

Všechny potřebné informace najdete na nástěnkách v MŠ.

První rodičovská schůzka se uskuteční 9. 9. 2021 v 16. 00 v MŠ.

Schůzka je bez docházky dětí.

Provoz MŠ je 6:30 – 16:00.