Logopedická depistáž

 29. 9. 2021

Vážení rodiče, ve spolupráci se Speciálním pedagogickým centrem Vám nabízíme logopedickou depistáž.

Na základě vašeho souhlasu děti odborně otestuje Mgr. Kateřina Pešková – speciální pedagog – logoped a sdělí Vám možnosti nápravy řeči vašeho dítěte, popř. další konzultace.

Depistáž je určena pro děti, které nejsou vedeny na klinické logopedii a nemají podpůrná opatření z jiných SPC nebo PPP (zde si logopedii řeší v poradně). 

Souhlasy vám předají paní učitelky ve třídách.