Doplatek

Žádáme rodiče o doplatek kulturního příspěvku dle zůstatku – zůstatek je k dispozici ve třídě a na nástěnce.

Na výlet budeme potřebovat cca 320 Kč + divadlo v MŠ 80 Kč.

Doplatek žádáme zaplatit v hotovosti nejpozději do 10. 6. 2024 ve své třídě.

Případné přeplatky budou vráceny.

Děkujeme za spolupráci