Společné fotografování

SPOLEČNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ SE USKUTEČNÍ 13. 6. 2024.

Každé dítě bude mít 1x společnou fotografii automaticky  – 50 Kč. Pokud chcete více společných foto, objednejte foto navíc na lísteček viz nástěnka.

Děti se mohou vyfotografovat po skupinkách nebo s kamarády. Rodiče napíší způsoby fotografování na lísteček a odevzdají učitelkám.

 U skupinek – minimální odběr fotek dle počtu fotografovaných – 35 Kč/ks

U jednotlivců – minimální odběr foto 3 ks – 35 Kč/ks