Výše úplaty 2023/2024 – https://mskastanek.eu/wp-content/uploads/2023/11/Uplata-2023-24-kopie.pdf

Školní řád 2023/2024 –https://mskastanek.eu/wp-content/uploads/2023/11/SR-2023-2024.pdf

Vnitřní řád školní jídelny 2023/2024 https://mskastanek.eu/wp-content/uploads/2023/11/VNITRNI-RAD-SKOLNI-JIDELNY-2023.pdf

Provoz 2. třídy 2023/2024 – https://mskastanek.eu/wp-content/uploads/2023/11/provoz-trid-docx-1.docx

Provoz 1. třídy https://mskastanek.eu/wp-content/uploads/2023/11/provoz-trid-docx.docx

Rozpočet na rok 2024 – https://mskastanek.eu/wp-content/uploads/2023/11/MS-Kastanek-navrh-rozpoctu-2024-scaled.jpg

Střednědobý výhled rozpočtu 2024 – 2025 – https://mskastanek.eu/wp-content/uploads/2023/11/MS-Kastanek-NAVRH-ROZPOCTU-A-STRED.-VYHLEDU-2025-A-20261-scaled.jpg

Ochrana osobních údajů v MŠ

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce MŠ „Kaštánek“ Třebíč, Gorazdovo nám., p.o.
Směrnice MŠ Kaštánek pro ochranu osobních údajů je k nahlédnutí v ředitelně MŠ.
Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit. Cílem je hájit práva dětí a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.
Úkoly pověřence pro MŠ „Kaštánek“ Třebíč plní Bc. Radek Vodička, email: poverenec@trebic.cz, tel.: 568 896 100.