Výše úplaty 2022/2023 – ZDE

Školní řád 2022/2023 – ZDE

Vnitřní řád školní jídelny 2022/2023 – ZDE

Provoz tříd 2022/2023 – ZDE

Rozpočet na rok 2023 – ZDE

Střednědobý výhled rozpočtu 2024 – 2025 – ZDE

Ochrana osobních údajů v MŠ

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce MŠ „Kaštánek“ Třebíč, Gorazdovo nám., p.o.
Směrnice MŠ Kaštánek pro ochranu osobních údajů je k nahlédnutí v ředitelně MŠ.
Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit. Cílem je hájit práva dětí a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.
Úkoly pověřence pro MŠ „Kaštánek“ Třebíč plní Bc. Radek Vodička, email: poverenec@trebic.cz, tel.: 568 896 100.