Duben 2022

Duben je ve třídě s křesťanským zaměřením naplněn povídáním a úkoly spojenými s postní dobou a zároveň slavením velikonoční radosti ze vzkříšení Ježíše Krista. Navštívil nás otec Jiří, aby nám povyprávěl o Pánu Ježíši a jeho zázracích – o velké boží moci uzdravovat nemocné i mrtvé přivést k životu. Současně je to období prožívání lidových tradic našich předků, mezi které patří i tvoření velikonočních kraslic a pomlázka. Tyto tradice spojené s naším regionem jsme mohli oživit při programu s názvem „Velikonoce“ v Centru řemesel a tradiční lidové kultury. Zopakovali jsme si zvyky od Masopustu přes postní dobu až k Velikonočnímu pondělí. Program byl zážitkový, plný ukázek, možnosti vyzkoušení lidových hudebních nástrojů, tradičních zvyků s recitací říkadel a rytmizací, vyzkoušení krojů. V naší třídě se stalo oblíbeným říkadlo s hrou na tělo „Ben, ben, ben, všechny blechy ven a vajíčka do košíčka sem, sem, sem. Tento typ prožitkového učení je oblíbený hlavně u menších dětí, kteří ho bez problémů zvládají. Tvořili jsme taky velikonoční nástěnku z malovaných papírových kraslic pomocí kresby voskovkami a akvarely. Kraslice jsme dělali obalovanou technikou. Děkujeme rodičům za vyfouknutá vajíčka, která se sešla v hojném počtu. S dětmi jsme hráli hry s „vajíčkem“ na posílení jemné i hrubé motoriky, grafomotoriky – uvolnění ruky a její masáž s opakováním názvů jednotlivých prstů. Také nás navštívila ZUŠ s multižánrovým programem zaměřeným na tanec a lidové zvyky.

V tomto měsíci se také více zaměřujeme na předškolácké dovednosti, které jsou spojené se zápisem dětí do ZŠ, procvičováním obtížnějších úkolů a správného držení tužky.

Koncem měsíce jsme prožívali aktivity spojené s Dnem Země, při kterých jsme využívali přírodní prostředí v okolí naší MŠ, uvědomovali si, jak je krásné čisté a zdravé, jak ho můžeme chránit.  Vytvořili jsme společnou prací naši Zemi – vystřihováním obrázků ze starších časopisů a kresbou detailů tuší. Opakovali jsme znaky jara, procvičovali jarní květenu v okolních zahrádkách. V tělocvičně ZŠ jsme trénovali cvičení na žíněnkách, hlavně převaly. Starší děti začaly předplavecký výcvik v areálu Laguna. Účastnili jsme se také Fotbalové školy, divadelního představení pohádky „O chytrém Honzovi a krásné Madlence“ v prostorách divadla Pasáž.