Květen 2022

V tomto krásném měsíci jsme se věnovali nácviku písniček a básniček  ke svátku maminek. Vyráběli jsme krásná přáníčka, na kterých si děti daly opravdu záležet, všichni se moc snažili, aby práce byla krásná jako jejich maminka.

Dalším důležitým prvkem k tomuto svátečnímu dni byl nácvik lidových tanců na známé lidové písničky.

Během tohoto týdne jsme se sešli v Centru tradiční lidové kultury, kde byl pro nás připraven zajímavý program. Dále následovala prevence bezpečnosti s policií MŠ.

Starší děti se účastnily plaveckého výcviku, kde pokračovaly ve svých dovednostech v areálu Laguna.

Protože nám počasí přálo, nezapomněli jsme na venkovní aktivity a vycházky v okolí MŠ.  D.V.