Říjen 2022

Začal nám druhý měsíc v letošním školním roce a my jsme se dali do velikých příprav na oslavu k 50. výročí založení naší školky. Slzičky u malých dětí pomalu vymizely a postupně se začlenily do třídního kolektivu. Naučili jsme se také spoustu nových věcí, pozorovali jsme probíhající změny v přírodě během procházek v okolí školky a užili si jedny z posledních slunečních dnů v tomto roce. Povídali jsme si pohádku O veliké řepě. Nezapomněli jsme si tuto pohádku společně zahrát a vyrobit si řepu z papíru. Vyrazili jsme i do divadla Pasáž na pohádku Velká dobrodružství malého brouka, po kterém nám nastal den D a oslavy byly v plném proudu. Započaly v pátek 14. 10. vystoupením dětí před školkou. Naučili jsme se písničky a básničky s tématikou kaštanů. Za hudebního doprovodu, na pódiu a s mikrofony začala ta správná oslava a vystoupení. Program se nám podařil na výbornou. Paní kuchařky připravily sváteční koláčky a teplý čaj. Při krásném slunečném počasí jsme si mohli všichni popovídat a radovat se v parku mezi kaštany. Potěšila nás návštěva významných hostů, kteří byli součástí mateřské školy během padesáti let. Všichni zúčastnění dostali pamětní medaile z keramiky. V sobotu dopoledne následoval den otevřených dveří. Oslavy byly zakončeny v neděli mší svatou v kostele sv. Martina. Děti měly připraveny obětní dary a růženec z kaštanů.                        V posledních říjnových dnech jsme si povídali o papírovém drakovi, kterého jsme si poskládali. Zazpívali si písničku a naučili se básničku o drakovi. Vydali jsme se také draka pouštět. Poslední den v měsíci říjnu se konalo sportování s fotbalovou školou. Celý měsíc jsme si užili a těšíme se, co nám přinese ten příští.