Září 2022

Měsíc září je plný překvapení. Do třídy se vrací děti z prázdnin, nejstarší jsou už ve škole a nové děti se začínají seznamovat s režimem a prostředím naší školky. Nejdůležitější je vytvoření příjemného a tvůrčího prostředí, ve kterém noví kamarádi i ostatní se cítí spokojeně a bezpečně.  Pomalu se začíná vytvářet dobrý kolektiv, starší se učí pomáhat mladším, přebírají roli předškoláků. V tomto období jsme se zaměřili na sociální hry, vytváření a upevňování pravidel /srdíčkové, pusinkové, ouškové …/, poznávání jmen, značek. Také jsme věnovali hodně času k posílení sebeobsluhy dětí, učili je správnému ukládání věcí a vztahu k nim.  Rytmizovali jsme, starší děti určovaly první a poslední hlásku jména, značky. Procvičovali jsme mluvidla společně s prstovými říkadly – „To jsou ruce, to jsou dlaně, …Ruce, ruce, ručičky …“. Zpívali jsme lidové písničky s doprovodem klavíru a různých hudebních nástrojů dle výběru dětí, hráli jsme hry se zpěvem a hrou na tělo – Na zajíčka, Mám šáteček mám …. Děti se seznámily s křesťanskými rituály v činnosti naší třídy, přivítali jsme otce Jiřího s katechezí o víře. Společně jsme tvořili barevná začáteční písmena jmen dětí /děti kreslily tuší vlastní autoportréty a dotvářely pomocí vystřižených geometrických tvarů na nich dekorace/. Z prožitkového učení při vycházkách vzniklo přání dětí vytvořit podzimní stromy /kresba fixou na vystřižené dětské ruce z papíru/. Sbírali jsme přírodniny a tvořili z nich mozaiky, pozorovali jsme měnící se přírodu v našem okolí. Opakovali jsme bezpečné chování při vycházce, učili se chodit s kamarádem ve dvojici. Svátek svatého Václava jsme oslavili katechezí hranou loutkami a s rekvizitami, povídali jsme si o příkladném životě tohoto světce, učili se rozlišovat co je dobré a co špatné. Vyráběli jsme i korunu sv. Václava, kterou jsme ozdobili mačkanými kuličkami z krepového papíru / starší děti podle určených pravidel k vytvoření vzoru/. Procvičovali jsme správný úchop tužky, pastelky, předškolní děti pracovaly s grafomotorickými listy. Velká část naší činnosti byla věnována sestavení a nacvičování programu k oslavě 50. výročí vzniku naší mateřské školy. Děti z naší třídy kreslily srdíčka do obětního průvodu při slavnostní mši, sbíraly kaštany pro tvorbu růžence. Pravidelně jsme opakovali zásady bezpečného chování v prostředí naší MŠ.