Plánované akce – jaro 2023

 2. 3. Beseda o lese v MŠ

13. 3. Katecheze

14. 3. Beseda v MŠ – spárkatá zvěř

15.3. Divadlo v MŠ

21. 3. Divadlo Pat a Mat – Pasáž

24. 3. Návštěva knihovny – 1. tř.

24. 3. Katecheze s otcem Vojtěchem

27. 3. Spolupráce ZUŠ – Kino Pasáž

30. 3. Cesty velikonočním časem – 1. tř.

31. 3. Cesty velikonočním časem – 2. tř.

14. 4. Návštěva knihovny 2. tř.

17. 4. Katecheze – 2. tř.

18. 4. Cvičení s fotbalovou školou

19. 4. Vzdělávací pořad Dopravní výchova – Pasáž

25. 4. Beseda o lese v MŠ

3. 5.   Kouzelný svět – program v MŠ s rádiem Vysočina

6. 6.   Fotografování

15. 5. Kulturní pořad Písničky a jejich úkoly – Pasáž

19. 5. Fotbalová škola

1. 6.   Karneval na Den dětí

2. 6.  Divadlo Pasáž – Strašidelný mlýn

6. 6.  Fotografování

8. 6.  Školní výlet – Kulturní program Jaroměřice nad Rokytnou

16. 6. Městská policie v MŠ

19. 6. Rozloučení s předškoláky

22. 6. Katecheze – 2. tř. 

30. 6. Piknik v trávě                         

Výuka plavání 28. 4. – 23. 6. 2023