Leden 2023

Leden v mateřské škole Kaštánek

Tento měsíc je ještě sváteční, přivítali jsme říkadly nový rok 2023 a také sdíleli zážitky z vánočních prázdnin, plné radosti z narození Ježíše Krista a obdarovávání u vánočního stromečku. Děti se ještě seznámily s novými hračkami, které našly pod stromečkem v naší školce a pohrály si s nimi. Nejvíce je zaujal elektronický mikroskop, robotická včela, nářadí a náčiní pro hry venku. Začátek roku je spojen také s oslavou svátku Tří králů. Tentokrát se nám povedla dramatizace celého příběhu s rekvizitami a v krásných kostýmech, které navodily sváteční atmosféru. Děti se aktivně zapojily do jednotlivých rolí a sehrály bezprostředně celý příběh. Nakonec jsme si zazpívali písničku „My tři králové jdeme k Vám“ s doprovodem klavíru a hudebních nástrojů a pověděli si o dobročinné charitativní sbírce spojené s touto písní. Děti si uvědomily, jak je důležité pomáhat slabším, nemocným, chudým …Výtvarně jsme ztvárnili tři krále stříháním a lepením látky /těla/, dokreslováním postavy tuší a dekorací královské koruny. Kromě katecheze k tomuto tématu jsme měli povídání s otcem Jiřím, prožitkovým učením si děti uvědomily význam tohoto svátku.  Procvičovaly předškolácké dovednosti  /vázání a rozvazování uzlů, hrátky s hláskami na začátku, konci slova, skládání papíru …/ Naučili jsme se pohybové říkadlo „Na Boží narození, o bleší převalení …“ k pochopení plynutí času. S prstovým říkadlem „Vločka“ jsme procvičovali posílení laterity a spojů ruka, oko, pusa. Ve volných chvilkách jsme procvičovali pomocí oblíbených hádanek paměť a log. myšlení, rýmování. Naučili jsme se novou písničku „Kočky v zimě …“ s rytmizací noty s tečkou, hrou s nástroji. Při společné práci jsme vyráběli sluníčkový budík, vykreslovali písmena zvuku hodin dle vlastní fantazie. Dělali jsme pokusy s vodou, sněhem, ledem, pozorovali zimní krásu jako boží dar. Seznámili jsme se s pohádkou O dvanácti měsíčkách a opakovali jsme názvy měsíců v roce, skládali jsme puzzle čtyř ročních období. Vedli jsme rozhovory o znacích zimního období. Překvapením byla návštěva kouzelníka v naší školce. Děti nadšeně spolupracovaly, zapojovaly se do čarování. Všechny dostaly dárek-zvířátko z balónku. Těšíme se na další setkání s kouzelnickou dovedností. Ve spolupráci se ZŠ TGM jsme si zacvičili ve velké tělocvičně, učili se nástup, jednoduché povely, pozdravy, v rušné části trénovali cval, reagovat na signál, po rozcvičce jsme procvičovali rovnovážné prvky na lavičce, převaly na žíněnkách. Pracovali jsme podle projektu Sokola, tělocvičnu budeme navštěvovat 1x za 14 dní.