Prosinec 2022

Prosinec 2022 v mateřské škole Kaštánek

Tento měsíc přináší kouzelný čas do naší školky. Začíná Advent a s ním očekávání narození Ježíše a pro děti především stromečku s dárky. Při katechezích jsme procházeli adventní cestou a seznamovali se s křesťanskými tradicemi a učili se lépe tento čas prožívat se svými kamarády, abychom společně tvořili příjemné místo pro všechny. Přišel k nám s nadílkou Mikuláš a my jsme si pro něj připravili básničky a písničky. Vánoční zvyky jsme si připomněli na programech v Muzeu zámku Třebíč i v Centru tradičních řemesel. Vyrobili jsme si ozdobu stromeček a obohatili si své vědomosti a praktické dovednosti. Pro rodiče jsme připravili malé vystoupení s vánoční cestou a plněním úkolů. Akce byla obohacena dětským punčem a příjemným zastavením s dětmi a jejich rodiči. Zpívání koled s nástroji patřilo k nejoblíbenějším činnostem. Také jsme navštívili divadlo Pasáž s velmi pěkným vánočním příběhem „Pozpívejme, si …“, který dětem přiblížil klasické pohádky o pejskovi a kočičce a posílil jejich citové vnímání sebe a druhých. Četli jsme další příběhy Terezy Mrázkové o přírodě, lese, z CD pouštěli pohádky na přání. Tvořili jsme při skupinové práci společně postavu Mikuláše, vystřihovali vločky, tvořili tiskem vánoční přání. Zkoušeli jsme z proužků papíru lepit řetězy, procvičovali správný úchop tužky, pastelky a nůžek. Opakovali jsme při hrách barvy, předškolní děti barevné odstíny, procvičovali hlásky na začátku a konci slova, spojování tří hlásek ve slovo. V logopedických chvilkách jsme procvičovali hybnost jazyka, horizontálně i vertikálně, děti byly vyšetřeny speciální logopedickou pracovnicí, která dochází do MŠ 2x ročně a oznamuje rodičům doporučení. Zacvičili jsme si zdravotní rozcvičky na správné držení těla, oblíbenou opičí dráhu s využitím náčiní, sestavovali jsme masážní puzzle a masírovali plosky nohou i rukou. Cvičili jsme podle projektu Sokola „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“.  Hráli jsme si na pečení cukroví – dotyková hra, na vánoční zvyky při písničkách „Štědrej večer nastal,…“. Zpívali jsme s doprovodem hudebních nástrojů, klavíru a kytary. Zavítali jsme i do kostela na Jejkově a prohlédli si slaměný betlém, připomněli si vánoční příběh. Prožívali jsme vánoční adventní výzdobu v MŠ i v jejím okolí. Povídali si o znacích zimního období, zkoušeli pokusy se sněhem a ledem.  Sdělovali jsme si vánoční přání a poseděli si u stromečku. Děti se seznámily s bezpečným chováním v období vánočních prázdnin.