Sběr papíru

Soutěžíme s Třídílkem ve sběru papíru

Vážení rodiče, žádáme vás o spolupráci při sběru papíru. Úkolem soutěže je nasbírat co největší množství papíru a tak šetřit přírodní zdroje.

Sběr proběhne 25. 5. v čase od 7.30 do 26. 5. 2022 do 10.00.                                                     

Do seznamu jednotlivých tříd rodiče zapíší množství přineseného papíru. Papír se bude ukládat do kontejneru před budovu MŠ.

Papír musí být roztříděn na:

-noviny a časopisy a letáky

-ostatní (kancelářský papír, možno i skartovaný)

-karton (do 25% celkového množství)

Jednotlivé druhy papíru musí být zváženy, svázány do balíků nebo uloženy do krabic. Papír nesmí být mokrý nebo jinak znečistěný.

Děkujeme za spolupráci.