Březen 2022 v mateřské škole Kaštánek – křesťanská třída

Tento měsíc je věnován především křesťanské výchově, postní době. Začali jsme ho „Masopustním úterým“, kdy jsme s dětmi tvořili tradiční masopustní průvod v maskách s říkadly a písničkami „Masopust držíme, Jemine, domine“  s doprovodem nástrojů a kytary. Zároveň jsme si zahráli hru na tělo „Chodí medvěd po zahradě“, napodobovali pohybem a zvukem zvířata v průvodu, procvičili prsty s říkadlem „Medvěd v lese, bum, bum…“. Seznámili se s tradičními zvyky na našich vesnicích. Na Popeleční středu jsme vytvořili do třídy symbolickým popelem kříž a ozdobili jej kočičkami. Započali jsme úkoly s pracovním listem „Postní doba …“.

Do naší třídy k nám zavítal otec Vojtěch s katechezí „Velikonoce“ a poutavou formou provedl naše děti postním obdobím až ke Vzkříšení Ježíše Krista. Děti si pro katechezi připravily písničku „Díky, ó Pane Bože“. S otcem Jiřím jsme měli katechezi k božím zázrakům. Dostali jsme dva úkoly – dělat věci tak, aby se líbili Pánu Ježíši a zapamatovat si, že Velikonoce znamenají Velkou noc, kdy Pán Ježíš vstoupil k Otci na nebesa. V tomto měsíci jsme se také zaměřili na řemesla, s oblíbenými písničkami s pohybem a rytmizací s nástroji – „Jsou mlynáři chlapi, Šel zahradník do zahrady“ a další. Tancovali jsme taneček „Kalamajka“. Seznámili jsme se v praxi s profesemi při vycházkách do okolí MŠ a povídali jsme si o důležitosti šikovných rukou, řemeslné práce. Hráli jsme hry na „opraváře“, dotykovou sociální hru „Myčka aut“. Tělo jsme procvičily s říkadlem „Auta, tramvaje, motorky, kola …“. V tělocvičně ZŠ TGM jsme trénovali převaly na žíněnkách.  V tématu dopravy jsme se seznámili se základními dopravními prostředky, dopravními značkami, bezpečným chováním na místních komunikacích, se semaforem /pracovní listy/. Velké děti se zapojily do výtvarné soutěže k třídění odpadu a dopravních prostředků ISZ. Tvořili jsme barevná auta s využitím polytech. materiálu. V rámci ekologické výchovy jsme vedli rozhovory o přírodním prostředí v okolí MŠ, jak ho chráníme. Hledali jsme a určovali jarní květenu v zahrádkách. 

H.Š.