Říjen

Podzim v Kaštánku

V měsíci říjnu jsme pokračovali v adaptaci dětí, která byla ovlivněná nemocností a věkem nových dětí. Pomalu vytváříme kolektiv, kde děti začínají společně spolupracovat a zapojovat se do činností. Procvičovali jsme znaky ročních období a přicházejícího podzimu. Pozorovali jsme barevnou krásu přírody v okolí mateřské školy. Tvořili pelíšky z přírodnin pro zvířátka, sbírali jsme kaštany, žaludy, šišky, povídali si o zvířátkách, o tom, jak se připravují na zimu. Pozorovali jsme veverky, jak nosí mech do svého doupátka. V prostředí Libušina údolí jsme určovali základní druhy stromů a keřů. Tvořili jsme z opadaných listů dráčky, házeli s přírodninami na cíl a do dálky horním obloukem. Zaměřili jsme se na život ježka, naučili jsme se říkadla, písničky, procvičili mluvidla, nádech a prodloužený výdech – hrou na vítr. Tvořili jsme výzdobu třídy výrobou velkého papírového draka – létacího a z pohádky, zazpívali jsme si písničku „Máme draka na provázku“. Povídali jsme si o kráse božího stvoření – barvy podzimu a jeho užitku – podzimní úroda. Pracovali jsme s přírodninami – otisky a frotáž listů, kreslili jsme tuší draky, vyráběli jsme papírové ježky s podporou dovednosti stříhání a lepení. V programu základní umělecké školy jsme se seznámili s dechovými nástroji, s hrou na zobcovou a příčnou flétnou. Rytmizovali jsme s lidovými písničkami, rozlišovali jsme tempo a sílu tónů. Seznámili jsme se s pojmem státní svátek – naše státní vlajka. Na závěr měsíce října nás čekaly prázdniny, už se těšíme, co prožijeme v měsíci listopadu.

B. Š. a H. Š. 2021