Tajemství kláštera

10.11.2021

Tentokrát jsme navštívili Muzeum Vysočiny v Třebíči, kde jsme se dozvěděli něco o životě mnichů ve zdejším klášteře. Děti si nejdříve prohlédly, kde mnichové žili a co dělali. Vyzkoušely si i nějaké činnosti z jejich života v klášteře. Nejvíce se jim líbilo hledání zlatého klíče, který byl ukrytý v prostorách muzea mezi různými klíči. Dalším úkolem dětí bylo vyzkoušet si, jak se mnichové modlili a potom si ve skupinkách poskládaly znak města Třebíč. Následně si prohlédly, kde mnichové odpočívali a stříhali si vlasy a také si nějaké vlasy zkusily nastříhat z papíru. Po nastříhání vlasů si také vyzkoušely pracovat a jejich úkolem bylo roztřídit přírodniny do jednotlivých mističek. Na závěr programu jsme se dozvěděli, že mniši nesměli v prostorách kláštera vůbec mluvit, kromě jedné místnosti. Také jsme si to vyzkoušeli, když jsme se šli podívat, kam se chodili mnichové modlit. Program se všem moc líbil a už se těšíme na další návštěvu. B.Š.2021