Návštěva Galerie Franta

18.11.2021

Navštívili jsme s dětmi galerii třebíčského rodáka Františka Mertla, kde jsme se dozvěděli, že jeho umělecké jméno je Franta z důvodu těžkého vyslovování jeho rodného jména v cizině, kde malíř žije a vystavuje svá díla. Je nejen malířem, ale i sochařem a grafikem. V první polovině programu se děti hravou formou dozvěděly, co je galerie, proč do ní chodíme, jak se v ní chováme, kdo je malíř, jaké používá barvy a prohlédly si malířský stojan, štětce, plátno a ostatní pomůcky, které potřebuje v atelieru i při malbě v přírodě. Ve druhé polovině děti vyhledávaly obrazy v celé galerii podle zmenšených obrázků jednotlivých děl. Na závěr si nakreslily svůj obrázek a obdržely průkaz zasloužilého návštěvníka.      Kol.MSK2