Plavání

Vážení rodiče, výuka plavání se uskuteční 29. 4. – 24. 6. 2022. Jedná se o 9 lekcí, které se uskuteční vždy v pátek. Odjezd dětí v 7:25 ze zastávky u Úřadu práce. Další podrobnosti budou řešeny pro přihlášené děti.  Žádáme rodiče o přihlášení dětí a platbu nejpozději do 8. 4. 2022. Naše MŠ má k dispozici 15 míst. Další informace viz. nástěnka.         

Jaké jsou základní cíle předplavecké výuky u dětí MŠ:

– seznamovat děti s vodním prostředím a přivykat je na pravidelný pobyt ve vodě a učit je vody se nebát

– učit děti co nejvíce základních plaveckých dovedností (orientce ve vodě a pod hladinou, splývaní, postupně děti seznámit se základy kraulového a znakového pohybu nohou a zdokonalovat plavecké dovednosti, které jsou nutné k pokračování v plavecké výuce