Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro třídu č. 1 se uskuteční 18. 1. 2022

Konzultační hodiny jsou prioritně určeny pro děti, které půjdou v letošním roce k zápisu do základní školy. Konzultace však mohou využít i ostatní rodiče. Návštěvu zapište nejpozději do 14. 1. 2022 – časový harmonogram je na nástěnce v budově MŠ. Konzultační hodiny budou probíhat v první třídě – I. patro

Konzultační hodiny pro třídu č. 2 se uskuteční 25. 1. 2022

Konzultační hodiny jsou prioritně určeny pro děti, které půjdou v letošním roce k zápisu do základní školy. Konzultace však mohou využít i ostatní rodiče. Návštěvu zapište nejpozději do 17. 1. 2022 – časový harmonogram je na nástěnce v budově MŠ. Konzultační hodiny budou probíhat v první třídě – I. patro