Dětská katecheze

Vážení rodiče, katecheze pro děti z křesťanské třídy se uskuteční

14.3. 2022

4. 4. 2022

2. 5. 2022

6. 5. 2022

18. října: Milion dětí se modlí růženec