Prázdninový provoz 2022

Provoz mateřské školy o prázdninách 1. 8. – 12. 8. pro přihlášené děti probíhá 6:30 – 16:00.

Odchod dětí po obědě 12:00 – 12:15.

Děti se budou scházet v 1. třídě. Děti z jiných MŠ budou mít přidělenou značku – ve vstupní chodbě na nástěnce. Převlékat se budou v druhé – žluté šatně.

Na všechny se těší kolektiv MŠ Kaštánek.