Keramická dílna

Vážené maminky, v letošním roce oslavíme svátek maminek tvořivou dílnou s keramičkou Janou Širokou.

Úterý 2. 5. – 2. třída

Čtvrtek 4. 5. – 1. třída

Společně s dětmi si vytočíte na hrnčířském kruhu výrobek.

Dílna začíná od 14:30.

Vzhledem k lepší organizaci, doporučujeme využít dílnu postupně, tak, jak si vyzvedáváte děti. Děti, které chodí po obědě, se mohou do školky vrátit.