Den dětí

Den dětí 1. 6. oslavíme v karnevalových maskách. Během pobytu venku v maskách budeme zpívat, tančit, hrát zábavné a sportovní hry.