Třebíčské Vánoce 2021

Ještě před vánočními svátky jsme se vypravili s naší MŠ do třebíčského zámku. Na nádvoří nás přivítal nádherný slaměný betlém v životní velikosti.

Po prohlédnutí jsme se přesunuli do vnitřních prostor zámku, kde byl pro nás připraven vánoční program. Obě třídy se účastnily veselého povídání a vyslechly příběhy z dávných dob, které byly doprovázeny ukázkami starých tradičních pokrmů. U stolečků jsme si vyrobili vánoční ozdobičku z papíru ve tvaru kapky.

Následovala prohlídka výstavy třebíčských „Betlémů“. Obdivovali jsme betlémy z papíru, keramiky, betlémy vytvořené ve skleněných lahvích, klasické ručně vyřezávané z lipového dřeva. Výstava se nám moc líbila, obdivovali jsme dokonalost a pestrost s jakou byla práce zhotovitelů vytvořena. Před odchodem z nádvoří jsme nakoukli do pravého křídla zámku, kde byla uspořádána výstava obrázků dětí ze základních a mateřských škol.

Rozhodně se budeme těšit na další spolupráci s třebíčským zámkem, který nás vždy nadchne svou připraveností a laskavým přístupem. D.V.