Listopad

Začátek měsíce se nesl v duchu „Svátků dušiček“, vysvětlili jsme si smysl církevních svátků, uctívání tradic, zapálení svíčky na starém hřbitově v Třebíči.

Vyráběli jsme strašidelné obrázky s netopýry, kde jsme kladli důraz na originalitu dětí při práci. Také dýně z papíru se nám velmi povedly. Strašidelné výrazy dýňových tváří se na nás usmívaly z nástěnky v šatně. Snad každé z dětí spolehlivě našlo svůj výtvor a nezapomněli se pochlubit se svou prací rodičům.

Rozhodně jsme nezapomněli na pohybové aktivity, které měly veliký úspěch hlavně při návštěvě tělocvičny na ZŠ TGM. Dalším výrazným tématem byly „Smysly“, kde jsme trénovali pomocí her, didaktických pomůcek, hmatového pytlíku a návštěvou „Galerie Franta“ (vnímali jsme umění pomocí obrazů namalovaných na velikých plátnech).

V polovině měsíce za námi do MŠ přijelo divadlo „Malvína“ s pohádkou „O perníkové chaloupce“. Děti byly vtaženy do děje citlivým způsobem a s napětím sledovaly celý děj pohádky. Dětem se pohádka moc líbila, s úsměvem hodnotily konec pohádky.

V kolektivu dětí se zaměřujeme na respektování základních pravidel, vzájemně se učíme pomoci ostatním, zvláště starší děti pomáhají menším.

Na konci měsíce napadlo hodně sněhu. Zažili jsme hodně legrace a pěknou hru s lopatami.

D.V.