Návštěva knihovny

Návštěva Městské knihovny dětí z MŠ se uskuteční 

24. 3. 2023 -1. třída

14. 4. 2023 – 2. třída

Vážení rodiče, v rámci čtenářské pregramotnosti navštívíme dětské oddělení třebíčské knihovny. Podpora čtení a seznamování s knihou v předškolním vzdělávání znamená osvojování si dovedností, které předcházejí čtení a psaní. Zahrnuje vnitřní motivaci ke čtení, budování si vztahu ke knihám a porozumění čtenému textu, rozvoj mluvené řeči, grafomotorická cvičení, podporu pravolevé orientace a aktivní naslouchání. Důležitý je rozvoj slovní zásoby, vizuální a sluchové paměti. Dítě se v tomto období snaží napodobit dospělé, tj. pokouší se číst a psát, poznává některá písmena.