Logopedická depistáž

Logopedická depistáž se uskuteční v pátek 25. 11. 2022 pro děti, které nedochází na logopedii. Rodiče dostanou souhlasy k podpisu.